MiastoStoleczne.pl

Jakie funkcje zapewnia system do zarządzania magazynem?

System WMS jest przeznaczony do zarządzania magazynami, w których znajduje się ogromna ilość towaru. W takim przedsiębiorstwie tradycyjna kontrola byłby nieprecyzyjna. System wykorzystują również firmy logistyczne, ponieważ każdy towar w momencie przywiezienia do magazynu jest monitorowany do chwili, aż zostanie wydany. W jaki sposób dokładnie działa tego rodzaju system i jak wpływa na wydajność pracy?

System magazynowy WMS – działanie

System magazynowy WMS identyfikuje każdy towar, który trafi do magazynu, za pomocą kodów kreskowych D, 2D lub technologii RFID. System prowadzi szczegółową ewidencję wszystkich towarów znajdujących się w magazynie, dzięki czemu możliwe jest określenie miejsca, w którym znajdują się poszczególne produkty. Na bieżąco pozyskuje dane i udostępnia je w sposób automatyczny. Uzyskujemy dostęp do wszystkich informacji o stanach magazynowych w jednym miejscu. To znacznie podnosi wydajność pracy.

System WMS – najważniejsze funkcje

System WMS poza zbieraniem danych dotyczących towarów znajdujących się w magazynie, wpływa również na większą wydajność pracy, ponieważ:

 • Kompletuje zlecenia – ułatwia zadania kierownikowi magazynu, planuje rozmieszczenie towaru oraz przydziela pracownikom zadania do wykonania. Kolejną zaletą jest planowanie tras kompletacji zleceń. Takie funkcje pozwalają wykonywać więcej zadań w stosunkowo krótszym czasie.
 • Zarządza zadaniami pracowników – na bieżąco kontroluje raporty oraz wszystkie etapy procedur magazynowych. To umożliwia natychmiastowe uzyskiwanie informacji o towarze w magazynie oraz zwiększa wydajność pracy.
 • Automatyczna kontrola – system sprawdza stany magazynowe i przeprowadza inwentaryzację, co znacznie usprawnia pracę.
 • Track&Tracemonitoruje, co się dzieje z towarem od momentu, gdy znajdzie się w magazynie, aż do chwili jego wydania, np. załadunku na samochód.

WMS może działać jako samodzielny system lub dodatek do popularnego ERP.

System magazynowy WMS – jakie korzyści przynosi firmie?

System magazynowy WMS jest niezastąpiony w zarządzaniu magazynami wysokiego składowania, ponieważ manualne monitorowanie towaru zajmowałoby dużo czasu. Ponadto przy dużej ilości produktów pracownicy mogą popełniać błędy, które prowadzą do strat firmy. Dlatego WMS jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ:

 • na bieżąco śledzi stan magazynu, tworzy i analizuje raporty oraz udostępnia zgromadzone dane,
 • ułatwia zadania pracownikom, dzięki czemu zwiększa wydajność pracy,
 • obniża koszty w firmie oraz redukuje straty, które najczęściej są skutkiem popełnianych błędów,
 • planuje zadania według priorytetów oraz trasy kompletacji towaru, co skraca czas jego przygotowania,
 • posiada prosty interfejs, dzięki czemu nowi pracownicy łatwo uczą się jego obsługi,
 • w trakcie realizacji kompletowania towaru prowadzi operatora wózka widłowego od lokalizacji do lokalizacji, dzięki czemu przyspiesza ukończenie zadania,
 • monitoruje zadania pracowników w czasie rzeczywistym,
 • umożliwia blokadę nowego towaru w magazynie do momentu przejścia kontroli jakości,
 • przy realizacji mniejszych zamówień dla różnych kontrahentów, system może połączyć polecenia kompletacji, dzięki czemu skraca czas ich realizacji.

System WMS w obecnych czasach jest niezbędny do sprawnego zarządzania magazynem, przez który przechodzi ogromna ilość towaru. Dzięki odpowiednim funkcjom eliminuje ryzyko wystąpienia kosztownych błędów. Dlatego inwestycja w to rozwiązanie zwróci się wielokrotnie.

źródło: zms-systemy.pl – regały półkowe

You might also like