MiastoStoleczne.pl

Najczęstsze pomyłki w prowadzeniu księgowości – jak z nimi walczyć?

Zawód księgowego należy z pewnością do tych profesji, które obciążone są dużą odpowiedzialnością. Obsługa systemu rachunkowości jest procesem na tyle złożonym i skomplikowanym, że o pomyłkę nietrudno. Niektóre z nich mogą być dla przedsiębiorstwa bardzo kosztowne. Z uwagi na ten fakt, większość przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie księgowego bądź powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych zewnętrznym biurom. Dobry księgowy to osoba posiadająca dużą wiedzę z zakresu prawa, finansów i rachunkowości, ale też osoba dokładna i skrupulatna, co pozwala jej na uniknięcie wielu pomyłek. Nie zmienia to jednak faktu, że każdemu zdarza się popełnić błąd. Ważne, by szybko go zidentyfikować i skorygować.

Najczęściej popełniane błędy 

Oprócz najczęściej popełnianych błędów natury merytorycznej i obliczeniowej księgowym, którzy nie posiadają wielkiego doświadczenia, zdarza się popełnić błędy, takie jak:

  • brak ujęcia w księgach wszystkich dokonanych operacji gospodarczych dotyczących danego roku budżetowego,
  • nienaliczanie odsetek od należności i zobowiązań,
  • rozliczanie przychodów i kosztów w nieodpowiednich okresach,
  • nieprawidłowa klasyfikacja aktywów i liczne nieścisłości w odpisach amortyzacyjnych.

Problemy występują również, kiedy sami przedsiębiorcy zajmują się sprawami księgowymi w firmie. Znikoma znajomość aktów prawnych takich jak ustawa o rachunkowości czy ustawa o podatkach często skutkuje zbyt krótkim okresem archiwizacji określonych dokumentów lub nieterminowym sporządzaniem i składaniem deklaracji podatkowych oraz ZUS.

Wielu problemów nastręcza przedsiębiorcom rozliczanie VAT-u. Często nie potrafią oni prawidłowo określić co stanowi koszt podatkowy, a co nim nie jest, i od czego można odliczyć VAT. Konsekwencją kiepskiej znajomości konstrukcji tego podatku jest więc ujmowanie niewłaściwych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Zdarza się przy tym również nieterminowe składanie deklaracji VAT, a nawet zapominanie o konieczności jego zapłaty.

Minimalizacja ryzyka popełniania istotnych błędów w księgowości

Ponieważ znamy typowe problemy, z jakimi borykają niedoświadczeni księgowi oraz początkujący przedsiębiorcy, możemy zaproponować rozwiązanie, które ułatwi poradzenie sobie z nimi. Oferowana przez nas platforma nowoczesnych księgowych FlexiReconciliation pozwala zdecydowanie usprawnić wszelkie rozliczenia w firmie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby korzystanie z proponowanego przez nas oprogramowania było intuicyjne i ułatwiało prowadzenie usług księgowych w firmie. Rosnący stale stopień zaawansowania algorytmów, na których bazują nasze programy, ułatwi w znacznym stopniu automatyzację działań zatrudnionym w firmie księgowym i pozwoli im uniknąć wielu błędów.

 

You might also like