MiastoStoleczne.pl

Ochrona dróg oddechowych pracowników

Zanieczyszczenia powietrza są obecnie tematem na czasie. Jednak niezmiennie od lat, na wdychanie w pracy szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń, wyjątkowo narażone są niektóre grupy zawodowe. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom środków ochrony, które uchronią ich przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń powietrza w miejscu pracy. Wybór środków ochrony dróg oddechowych jest szeroki i warto wiedzieć, jakie czynniki wziąć pod uwagę przy ich wyborze.

Kiedy chronić drogi oddechowe pracowników?

Nie zawsze zanieczyszczenia zawarte w powietrzu są widoczne dla ludzkiego oka. Niektóre rodzaje zanieczyszczeń, kiedy ich cząsteczki są dość duże lub kiedy ich stężenie jest szczególnie wysokie, tworzą mgłę. Jednak najczęściej zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia, gdyż szkodliwych pyłów po prostu nie widać.

Pyły zawieszone w powietrzu i szkodliwe gazy nie są jednak jedynymi wskazaniami do użycia masek przeciwpyłowych. W  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej określono wymogi względem środków ochrony dróg oddechowych. Konieczność stosowania masek czy innych środków ochrony dróg oddechowych zachodzi w sytuacji, gdy:

  • stężenie szkodliwych substancji w powietrzu przekracza ich najwyższe dopuszczalne normy
  • zawartość tlenu w wydychanym powietrzu jest na poziomie poniżej 17% jego składu
  • temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalne normy dla wykonywania prac zleconych przez przełożonego

Dodatkowo należy pamiętać, że ryzyko związane z niestosowaniem środków ochrony dróg oddechowych jest niezwykle duże a skutki mogą być poważne. Świadczy o tym fakt, że sprzęt służący do ochrony dróg oddechowych zaliczany jest do III kategorii określonej w dyrektywie 89/686/EWG. Oznacza to, że niestosowanie tych środków ochrony indywidualnej wiąże się z największym ryzykiem utraty zdrowia. Co więcej, wdychanie szkodliwych pyłów i gazów może spowodować nie tylko utratę zdrowia, ale także życia.

Jak chronić drogi oddechowe pracowników?

Środki ochrony dróg oddechowych dzielą się na kilka kategorii a ich dobór uzależniony jest od występujących zanieczyszczeń, a także rodzaju wykonywanej pracy. Do dyspozycji mamy sprzęt izolujący, oczyszczający oraz ucieczkowy.

Sprzęt oczyszczający charakteryzuje się zdolnością do oczyszczania wdychanego powietrza. Do tego celu stosowane są specjalne filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze. Sprzęt ten dostępny jest w postaci półmaski, półmaski jednorazowej, maski pełnotwarzowej, hełmu lub kaptura. Warto pamiętać, że dobór odpowiedniego filtra powinien być podyktowany rodzajem wykonywanej pracy, a także wielkością, gęstością i rodzajem zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.

Sprzęt izolujący gwarantuje dopływ świeżego powietrza z niezależnego źródła. Może być nim na przykład butla tlenowa. Sprzęt izolujący gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed wdychaniem do płuc szkodliwych substancji. Nadaje się on do stosowania, gdy dostępna jest zbyt mała ilość tlenu, czyli nie przekraczająca 17% składu powietrza, brak jest dokładnych informacji o stężeniu szkodliwych substancji w powietrzu (w związku z czym dobór odpowiedniego sprzętu filtrującego jest niemożliwy), bądź gdy stężenie to jest szczególnie duże. Dodatkowo zalecane jest użycie sprzętu izolującego przy kontakcie z bezwonnymi substancjami szkodliwymi. Warto także wiedzieć, że sprzęt izolujący dzieli się na autonomiczny i stacjonarny. Wybór pomiędzy tymi dwoma kategoriami uzależniony jest od rodzaju wykonywanej pracy i ewentualnej potrzeby mobilności. Sprzęt autonomiczny to aparaty butlowe lub regeneracyjne, natomiast stacjonarny to wężowe aparaty sprężonego powietrza. Ostatnią grupą środków ochrony dróg oddechowych jest sprzęt ucieczkowy. Jest on stosowany wyłącznie w sytuacjach, gdzie zachodzi konieczność ucieczki z zagrożonej strefy, dlatego też sprzęt ucieczkowy nie jest wykorzystywany do ochrony dróg oddechowych pracowników. Nie nadaje się on do stosowania przez dłuższy czas, przykładowo w trakcie 8-godzinnego dnia pracy.

Źródło: https://www.glovex.com.pl

You might also like