MiastoStoleczne.pl

Prawidłowe żywienie loch – o czym należy pamiętać?

Prawidłowe żywienie loch zapewnia im całkowite zdrowie i produktywność. Dostarczanie odpowiedniego pokarmu to podstawa w dążeniu do dobrej kondycji lochy, jak również jej potomstwa. Pokarm należy dostosować do fazy życia maciory oraz etapu fizjologicznego. Robienie paszy, która zapewni zwierzęciu siłę i produktywność w konsekwencji wpłynie też na płodność oraz żywotność potomstwa.

Czym skutkuje nieprawidłowe żywienie?

Brak odpowiednich substancji odżywczych powoduje ogólny rozstrój organizmu świni lub negatywnie wpływa na wzrost. Dalej idącą konsekwencją braku zbilansowanego żywienia jest zaburzenie cyklu rozrodczego albo uszkodzenie narządów rozrodczych. Dlatego też prosięta mogą rodzić się osłabione, a nawet umierać przy porodzie. Nieprawidłowe żywienie może również doprowadzić do poronienia. Ponadto młode mogą nie otrzymywać potrzebnych substancji odżywczych, które powinny być zawarte w pokarmie matki. Dlatego obowiązek prawidłowego żywienia występuje już od najmłodszych lat lochy, ponieważ konsekwencje jego braku mogą występować w każdej fazie życia, włączając w to moment karmienia prosiąt.

Karmienie loch przed okresem rozrodczym

Podawanie zbilansowanego pokarmu lochom przed okresem rozpłodowym ma na celu przygotowanie ich do prawidłowego przejścia ciąży. Odpowiednie żywienie pozwala na właściwy wzrost oraz osiągnięcie dojrzałości płciowej. Ponadto wpływa ono również na jakoś oraz ilość produkowanego przez lochę mleka. Dieta jest podstawą do utrzymania lochy w stanie rozpłodowym przez dłuższy okres. Podsumowując, prawidłowo skomponowane pasze podawane lochom przygotują je do porodu oraz zapewnią późniejszą możliwość wykarmienia potomstwa.

Prawidłowe żywienie podczas ciąży

Trzeba pamiętać, iż pomiędzy 91 a 105 dniem ciąży należy zwiększyć intensywność żywienia do 2,4 mega dżuli energii metabolicznej. Ilość białka strawnego w podanym okresie powinna wynosić od 10 do 25 g. Zmniejszenie intensywności ma miejsce od 105 dnia ciąży. W tym okresie należy podawać ok. 2,9 kg mieszanki pełnoporcjowej, gdzie do 105 dnia ciąży można podawać do 3,2 kg tejże mieszanki. Takie proporcje zapewniają lochom odpowiednie przygotowanie się do wykarmienia potomstwa oraz zapobiegają dolegliwościom okołoporodowym, na przykład zaparciom, zapaleniem wymienia.

Żywienie podczas laktacji

W trakcie karmienia masa ciała lochy znacznie spada. W konsekwencji należy wdrożyć żywienie o zwiększonej ilości białka i energii w pożywieniu. Początkowo podaje się taką samą dawkę, która z czasem ulega zwiększeniu o średnio co 0,5 kg. W okresie karmienia ilość pokarmu dostosowuje się do liczby urodzonych młodych, natomiast wysokość dawki mieszanki powinna oscylować w granicach do 7,5 kg. Taka ilość paszy jest wymagana w celu utrzymania funkcji życiowych lochy jak również wykarmienia młodych. Warto też zwrócić uwagę na dostarczanie odpowiedniej ilości aminokwasów, które wspomagają kondycję lochy podczas drugiej ciąży.

Żywienie w ostatnich dniach karmienia

Największe dawki paszy podawanej lochom przypadają na 3 dni przed zakończeniem karmienia prosiąt. Po odsadzeniu potomstwa ilość pokarmu podawanego matce ulega zmniejszeniu o połowę dotychczasowej dawki. Po pewnym czasie locha powinna otrzymywać tyle paszy, ile otrzymywała w pierwszym okresie ciąży. Wówczas podczas robienia paszy warto dodawać do niej aminokwasy.

Karmienie loch luźnych

Określenie “locha luźna” oznacza, iż jest ona pomiędzy odsadzeniem prosiąt a kolejną ciążą. W tym okresie żywienie powinno obejmować dawki paszy tożsame z tymi podawanymi w pierwszych dniach ciąży. Powszechnie stosowana jest metoda flushing, polegająca na znacznym zwiększeniu karmienia paszami energetycznymi na 2 dni przed ponownym kryciem. Dzięki temu systemowi do produkcji pobudzane są oocyty, co w konsekwencji przyśpiesza owulację.

Podsumowując, nieprawidłowe żywienie może doprowadzić do daleko idących skutków zarówno dla lochy, jak i jej potomstwa. Niezbilansowana dieta prowadzi do znacznej utraty masy ciała, braku odpowiednich substancji odżywczych w mleku, redukcji białek i tłuszczów w organizmie lochy, kruchości kości, zagrożenia uzyskaniem mniejszego miotu podczas ponownego porodu. 

źródło: bas-pol.pl – obrzękówka u prosiąt

You might also like