MiastoStoleczne.pl

Dlaczego w instalacji ogrzewania podłogowego wykorzystuje się rury polietylenowe?

Polietylen (symbol PE) jest tworzywem sztucznym wytwarzanym z ropy naftowej metodą polimeryzacji. Pod względem chemicznym jest polimerem etenu i tworzą go mery H2C=CH. Polietylen w zależności od odmiany stosowany jest przede wszystkim do produkcji folii oraz opakowań, wieczek, toreb foliowych, folii ciągliwych, pojemników ciśnieniowych, butelek, pojemników na żywność, zabawek. Znalazł też zastosowanie w produkcji rur polietylenowych, które wykorzystywane są w instalacjach ogrzewania podłogowego w gospodarstwach domowych. Jakie właściwości rur polietylenowych sprawiają, że są one wykorzystywane w tego typu instalacjach grzewczych?

Rodzaje polietylenu stosowane do produkcji rur

Polietylen jest materiałem, który charakteryzuje się dużą elastycznością i wysoką odpornością chemiczną. Ze względu na budowę i sposób produkcji wyróżnić można następujące rodzaje polietylenu:

 • LDPE – polietylen o niskiej gęstości 0,915-0,935 g/cm3
 • MDPE – polietylen o średniej gęstości 0,925-0,940 g/cm3
 • HDPE – polietylen o wysokiej gęstości 0,940-0,960 g/cm3
 • PEX – polietylen sieciowany
 • PE-RT – polietylen o podwyższonej wytrzymałości termicznej

Im wyższa gęstość polietylenu, tym większa jego wytrzymałość termiczna. Sieciowanie polietylenu pozwala podnieść graniczną temperaturę do 110°C.

Rodzaje rur polietylenowych wykorzystywanych w instalacjach ogrzewań podłogowych

Wybór rur wykorzystanej do instalacji ogrzewania podłogowego uwarunkowany jest jej parametrami technicznymi. Na rynku znaleźć można rury polietylenowe wielowarstwowe, wykorzystywane w instalacjach centralnego ogrzewania i instalacjach ciepłej wody użytkowej oraz rury polietylenowe jednorodne, stosowane głównie w instalacjach niskotemperaturowych, między innymi w ogrzewaniach podłogowych.

 

 1. Rury polietylenowe jednorodne

Wyróżnić można następujące rodzaje rur polietylenowych jednorodnych:

 • PE-RT/EVAL/PE-RT – polietylen liniowy o podwyższonej odporności na temperaturę, z warstwą z żywicy z alkoholu winylowego;
 • PE-RT/EVOH/PE-RT – polietylen liniowy o podwyższonej odporności na temperaturę z warstwą z alkoholu winylowego

Do głównych zalet rur polietylenowych jednorodnych PE-RT należy pamięć kształtu, dzięki czemu pętle grzewcze w ogrzewaniach podłogowych nie ulegają zniekształceniom i zgnieceniom. Rury jednorodne nie wymagają też dodatkowego procesu sieciowania, co zmniejsza koszty produkcji i cenę instalacji ogrzewania.

 1. Rury polietylenowe wielowarstwowe

Rury wielowarstwowe to rury nowej generacji, które w przekroju wykorzystują:

 • PE-RT/Al/PE-RT – polietylen liniowy o podwyższonej odporności na temperaturę z warstwą aluminium;
 • PE-X/AL/PE-X, – polietylen sieciowany z warstwą aluminium

 

Do zalet rur wielowarstwowych należą łatwość w kształtowaniu, uniemożliwianie przenikania gazów oraz zmniejszeniu współczynnika rozszerzalności cieplnej. Dzięki temu rury wielowarstwowe są wykorzystywane w instalacjach pracujących przy wysokich temperaturach.

 

Wysoka elastyczność i lekkość materiału rur polietylenowych pozwala w łatwy sposób wykonać montaż instalacji pętli grzewczych ogrzewania podłogowego. Polietylen charakteryzuje odporność na przenikanie tlenu, co zapobiega powstawaniu korozji. Jest on też odporny na czynniki chemiczne i mikrobiologiczne, co przedłuża jego trwałość techniczną. Duża gładkość materiału sprawia, że na powierzchni nie gromadzą się osady, co zmniejsza ryzyko awarii wykonanej instalacji. Na szczególną uwagę zasługuje też wysoka wytrzymałość i trwałość materiału (nawet do 50 lat) oraz możliwość recyklingu tworzywa wyłączonego z eksploatacji.

 

You might also like