MiastoStoleczne.pl

Gdzie posadowić zbiornik na gaz propan?

Wybór zbiornika jest niełatwą i wieloetapową decyzją. Kiedy już wydaje się, że wszystkie najważniejsze kwestie z tym związane zostały rozwiązane, przychodzi moment na wybór miejsca na posadowienie zbiornika. Może się więc wydawać, że to kolejna przeszkoda do pokonania i trudna decyzja do podjęcia. Jednak wcale nie musi tak być. Przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek odnośnie wymogów względem lokalizacji zbiornika z gazem. Dzięki temu wybór odpowiedniego miejsca na działce będzie łatwy i przebiegnie bez komplikacji.

Jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca na zbiornik na gaz?

Wybierając odpowiednią lokalizację dla zbiornika na działce, trzeba kierować się przede wszystkim obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Choć mogłoby się wydawać, że na swojej ziemi sami jesteśmy sobie panem, to nie do końca tak to wygląda. Z jednej strony ustawodawca nie narzuca sztywno miejsca, w którym należy umieścić zbiornik na gaz. Z pewnością nie znajdziemy zapisów mówiących o tym, że musi to być lokalizacja od frontu czy też koniecznie na tyłach działki. Jednak ze względów bezpieczeństwa określono minimalne odległości, jakie zbiornik z płynnym propanem musi zachować od granicy działki, budynków mieszkalnych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych i gospodarczych. Odległości te różnią się w zależności od tego czy wybierzemy podziemny, czy naziemny zbiornik na gaz. Stałe są jednak minimalne odległości od studzienek kanalizacyjnych czy linii energetycznych.

Wymagana odległość od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych wynosi 5 metrów. Natomiast w przypadku przewodów elektroenergetycznej linii napowietrznej, szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej decydujące jest jej napięcie. Gdy napięcie to wynosi do 1 kV to odległość od zbiornika na gaz musi wynosić nie mniej niż 3 metry. Jednak w przypadku napięcia równego lub przekraczającego 1 kV wymagane jest już zachowanie odległości 15 metrów.

Ponadto bezwzględnie należy pamiętać, aby nie umieszczać zbiornika na gaz w naturalnych zagłębieniach terenu i w miejscach podmokłych. Szczegółowe zapisy na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gdzie posadowić naziemny zbiornik z propanem?

Oprócz wariantu zbiornika jaki posiadamy, a więc tego, czy jest on naziemny czy podziemny, znaczenie przy wybieraniu lokalizacji ma również jego pojemność. Obowiązują inne progi odległości minimalnych dla zbiorników na gaz o pojemności do 3 m3, następnie w przedziale 3-5 m3, 5-7 m3, 7-10 m3, 10-40 m3, 40-65 m3 oraz 65-100 m3. Jednak tak duże zbiorniki na propan są rzadkością u indywidualnych odbiorców wykorzystujących propan jedynie do zastosowań prywatnych. Dedykowane są one głównie zakładom przemysłowym czy produkcyjnym i dużym przedsiębiorstwom.

Do przeznaczenia domowego najczęściej wybierane są zbiorniki na gaz o pojemności w przedziale 3-5 m3 lub 5-7 m3. Mniejsze zbiorniki, zgodnie ze wspomnianym już rozporządzeniem, muszą zachować odległość przynajmniej 5 metrów od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, a także budynków produkcyjnych i magazynowych oraz 1 metr od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego i 2,5 metra od granicy działki budowlanej.

Dla zbiorników na gaz o pojemności w przedziale 5-7 m3 są to odległości 7,5 metra od budynków każdego typu i 1,5 metra od sąsiedniego zbiornika a także 3,8 metra od granicy działki.

Wybieramy najlepsze miejsce na podziemny zbiornik na gaz

Dla podziemnych zbiorników na gaz wszystkie wspomniane odległości są o połowę mniejsze. Dla zbiorników na propan o pojemności w przedziale 3-5 m3 należy zapewnić odstęp 2,5 metra od budynków każdego typu i 1 metra od innych zbiorników z gazem, a także odległość 1,3 metra od granicy działki. Natomiast dla zbiornika o pojemności w przedziale 5-7 m3 musimy zagwarantować odległość nie mniejszą niż 3 metry od budynków, 1,5 metra od innych zbiorników oraz 1,5 metra od granicy działki.

Dzięki tak precyzyjnym informacjom znacznie łatwiej jest wyznaczyć odpowiednie miejsce do posadowienia zbiornika na płynny propan. Dzięki tym wskazówkom będzie to nie tylko łatwe, ale również bezpieczne i zgodne z przepisami.

You might also like