MiastoStoleczne.pl

Dla kogo międzynarodowe przedszkole?

Międzynarodowe przedszkole jest dobre dla każdego dziecka! To inwestycja w umiejętności językowe i społeczne! 

Rodzice zwracają się do psychologów, lingwistów i pedagogów z pytaniami o sens zapisania dziecka do międzynarodowego przedszkola. Z jednej strony bowiem interesuje ich ta oferta, z drugiej obawiają się o ewentualny stres dziecka w międzykulturowym lub tylko wielojęzycznym środowisku rówieśniczym. Decyzja o umieszczeniu dziecka w międzynarodowym przedszkolu zależy od kilku czynników, które zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultować z psychologiem i brać pod uwagę predyspozycje dziecka, jednak – zasadniczo – międzynarodowe przedszkole jest świetnym rozwiązaniem niemalże dla każdego dziecka. Takie rozwiązanie to świetna inwestycja w umiejętności językowe i społeczne malucha.

Po pierwsze umiejętności językowe 

Z badań psychologicznych i lingwistycznych nad kompetencjami językowymi człowieka wynika, że regularną naukę drugiego i kolejnego języka obcego warto rozpocząć już przed siódmym rokiem życia, a więc właśnie w wieku przedszkolnym. Nowocześni pedagodzy wyposażeni w interdyscyplinarną wiedzę i trening międzykulturowy, którzy zatrudniani są w przedszkolach międzynarodowych, dysponują odpowiednimi, dostosowanymi do wieku dziecka metodami prowadzenia zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych. Nie ma więc obawy, że dziecko nie poradzi sobie z wymaganiami stawianymi mu w tego typu placówce. Co więcej właśnie przed siódmym rokiem życia, a najczęściej pomiędzy czwartym i piątym rokiem, dziecko jest najbardziej chłonne na przyswajanie samego nawyku uczenia się nowych słów w językach obcych. Międzynarodowe przedszkole staje się więc naturalnym środowiskiem wspierającym ten spontaniczny proces uczenia się słownictwa. W przypadku dzieci dwujęzycznych kadra nauczycielska stosuje także dodatkowe metody wsparcia językowego i psychologicznego. Dzieci jednojęzyczne, które dołączają do grupy w przedszkolu międzynarodowym, poddawane są również dodatkowej adaptacji psychologiczno-pedagogicznej, nie ma więc obaw o jakikolwiek niepożądany stresor w postaci bodźców językowych lub kontaktów rówieśniczych. Międzynarodowe przedszkole jest naturalną przestrzenią społeczną dla wymiany językowej pomiędzy dziećmi, dzięki czemu – w dorosłości – nie będą one przejawiać zachowań lękowych zwanych czasem “blokadą językową”. Po prostu: każdy, nowy język będzie dla nich jeszcze jednym, rutynowym zadaniem komunikacyjnym. Nawyk takiego ustawicznego uczenia się jest wielkim kapitałem na przyszłość.

Najważniejsza zaleta przedszkola międzynarodowego: unikalne kompetencje społeczne

Przedszkole międzynarodowe jest grupą, w której najczęściej spotykają się dzieci z różnych środowisk kulturowo-językowych. Należą do niej zarówno dzieci zasadniczo jednojęzyczne, których rodzice zadbali o ich wczesną edukację językową, ale także dzieci z małżeństw mieszanych i rodzin imigranckich. To środowisko, które niezwykle skutecznie, jak pokazują międzykulturowe badania psychologiczne, stymuluje zdolności uczenia się w każdej dziedzinie życia. Dzieci w kontakcie z innymi dziećmi, niekiedy tak różnymi od nich samych, uczą się radzić sobie z cudzą odmiennością. Inaczej mówiąc, nabierają one nawyku akceptacji dla różnorodności. Z takim kapitałem kulturowym jako dorośli będą one łatwiej adaptować się do wszelkich zmian życiowych, bo przekonanie, że poradzą sobie w każdej sytuacji z drugim człowiekiem oparte zostanie na solidnym treningu już w czasie pobytu w międzynarodowym przedszkolu. To naprawdę cenna inwestycja w odważne, dorosłe życie dziecka.

You might also like