MiastoStoleczne.pl

Szkolenie okresowe dla kierowców – gdzie możesz je zrealizować?

Szkolenie Okresowe Kierowców jest obowiązkową, odbywającą się cyklicznie co pięć lat aktualizacją nabytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dla zawodowych kierowców kat. C i D., zajmujących się przewozem rzeczy lub osób. Celem kursu jest przedłużenie uprawnień do wykonywania zawodu, kiedy okres ważności prawa jazdy kierowcy zawodowego zbliża się ku końcowi. Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne na okres kolejnych pięciu lat i razem z nim oraz kompletem dokumentów (orzeczeniem lekarskim oraz psychologicznym) udaje się do odpowiedniego urzędu (wydział komunikacji ) w celu wymiany prawa jazdy. Niedopełnienie tej powinności grozi karą grzywny od tysiąca złotych, która zostaje nałożona na kierowcę przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Przebieg szkoleń okresowych

Najczęściej kurs trwa przez cały tydzień roboczy – 5 dni w formie siedmiu godzin dziennie. Podzielony jest on na dwie części:

– podstawową – trwa ona 21 godzin i obejmuje trzy obowiązkowe moduły, w skład których wchodzą następujące tematy zajęć:

  • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
  • stosowanie przepisów,
  • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

– część fakultatywną – zależna jest ona od wykonywanych obowiązków zawodowych przez kursanta. Kierowcy wybierają dwa moduły obejmujące wiele tematów dotyczących przewozów różnego rodzaju (m.in. ponadnormatywnych, zwierząt, drewna, materiałów budowlanych oraz szybko psujących się, substancji płynnych, pojazdów wyposażonych w żurawie samochodowe), udzielania pierwszej pomocy, mocowania ładunku czy bezpieczeństwa drogowego. Ponadto kierowcy mogą zdobyć wiedzę z zakresu ograniczeń w przewozie towarów, obsługi klienta, bezpiecznej jazdy ciężarówkami i autobusami, krajowego przewozu drogowego oraz ergonomii dla kierowców.

Warto podkreślić, że ukończenie szkolenia okresowe nie wymaga podejścia do jakiegokolwiek końcowego egzaminu. Kończy go wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz wpisu do prawa jazdy kodu 95. W trakcie trwającego szkolenia lub bezpośrednio przed nim kierowca musi przejść  lekarskie i psychologiczne w celu stwierdzenia przeciwwskazań psychologicznych oraz lekarskich do kierowania pojazdem w danej kategorii. Z kompletem dokumentów należy udać się do wydziału komunikacji, gdzie po 14 dniach nastąpi wydanie nowego prawa jazdy, ważnego przez kolejne pięć lat dla kierowców którzy nie ukończyły 60 lat, natomiast dla kierowców po 60 roku życia prawo jazdy zawodowe wydawane jest na okres 30 miesięcy, po upływie tego terminu należy poddać się jedynie badaniom psychologicznym i lekarskim – świadectwo kwalifikacji zawodowej zawsze wydawane jest na okres 60 miesięcy tj. 5 lat

Miejsce odbywania się okresowych szkoleń dla kierowców

Okresowe szkolenia dla kierowców odbywają się w Ośrodkach Szkolenia Kierowców w formie wykładów z wykorzystaniem powierzonych kursantom materiałów dydaktycznych, mających na celu odświeżenie zdobytej już wiedzy teoretycznej i praktycznej. Poprzez trwający kilkadziesiąt godzin kurs kierowca pogłębia swoje kompetencje i doszkala się w najbardziej mu potrzebnym zakresie.

Dla osób, które chcą odbyć szkolenie w dowolnym czasie i dniu istnieje możliwość osbycia szkolenia w formie e-learningu. Przy ich pomocy kursant zaznajamia się z dostępnymi materiałami (również audiowizualnymi), przechodząc przez kolejne moduły oraz testy w dogodnym dla niego tempie, czasie oraz miejscu.

Inspirowane: adr-help.pl – badania lekarskie

You might also like