MiastoStoleczne.pl

Czy panele fotowoltaiczne sprawdzają się w centrum miast?

W miastach coraz częściej pojawiają się panele fotowoltaiczne i to nie tylko na dachach budynków, ale również w całkiem nieoczekiwanych miejscach. Chociaż fotowoltaika kojarzy się przede wszystkim z panelami zamontowanymi właśnie na budynkach, można ją wykorzystać także w innych miejscach.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, miasto zyskuje nie tylko na oszczędności zużycia energii elektrycznej, ale zarazem może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i zyskać miano miasta przyjaznego dla środowiska.

Fotowoltaika w miejskiej przestrzeni

Coraz więcej urządzeń w miastach jest zasilanych fotowoltaiką. Na ulicach pojawiają się fotowoltaiczne ławki, a także parkometry czy billboardy podświetlane dzięki energii z modułów pv.  Chociaż wszystkie te źródła energii słonecznej są niewielkie i silnie rozproszone, łącznie wpływają one na ograniczenie smogu, a także podnoszą ekologiczną świadomość mieszkańców. Mają też swój udział w redukcji wydatków eksploatacyjnych w budżecie miasta przeznaczonych na zasilanie urządzeń elektrycznych.

Fotowoltaikę wykorzystuje się również do zasilania sygnalizacji miejskiej, automatycznych wypożyczalni rowerów czy latarni ulicznych, a nawet przystanków autobusowych i tramwajowych. Wszystkie te urządzenia sprawiają, iż przestrzeń miejska staje się bardziej zrównoważona, przyjazna mieszkańcom oraz środowisku, zaś władze miast, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, mogą dzięki temu podnieść popularność swojej miejscowości oraz przedstawiać ją jako miasto nowoczesne, aktywnie i zainteresowane ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem. 

Panele fotowoltaiczne na dachach budynków użyteczności publicznej i nie tylko

Panele fotowoltaiczne pojawiają się również na dachach budynków użyteczności publicznejurzędach, bibliotekach publicznych, przy obiektach sportowych albo na dachach placówek oświatowych. Takie inwestycje często wiążą się z remontami obiektów oraz ich termomodernizacją, a także wymianą oświetlenia wewnątrz na energooszczędne, co pozwoli na szybsze uzyskanie zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę.

Jednak fotowoltaika pojawia się nie tylko na budynkach publicznych. We Wrocławiu na dachach 35 wieżowców, zlokalizowanych w Centrum miasta, funkcjonuje jedyna tego rodzaju elektrownia fotowoltaiczna w Polsce. W skład tej ogromnej instalacji wchodzi blisko trzy tysiące paneli fotowoltaicznych, które dostarczają energię dla 15 tysięcy mieszkańców. Z energii, produkowanej przez tę ogromną instalację, zasilane są również wszystkie części wspólne w budynkach, a zatem windy oraz wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie.

Kolejnym miastem, które może pochwalić się dużą ilością instalacji fotowoltaicznych, jest znacznie mniejsze Jasło. Tu fotowoltaika została zainstalowana na budynkach tamtejszego MOSiR-u, a także na dachu urzędu miasta, przedszkola miejskiego czy na dachach szkół. Władze miasta planują dalsze inwestycje, a dzięki dofinansowaniu z zewnętrznych źródeł, wkrótce panele pv pojawią się na kolejnych pięciu budynkach miejskich.

Także w Warszawie fotowoltaika jest coraz częściej wykorzystywana do oświetlania ulic, alejek parkowych, bloków spółdzielni mieszkaniowych, a władze stolicy planują kolejne inwestycje. Już niedługo moduły fotowoltaiczne pojawią się na terenie Warszawskich Wodociągów, gdzie planowana jest budowa naprawdę dużej elektrowni słonecznej. Instalacje fotowoltaiczne mają niebawem pojawić się na oczyszczalni Czajka oraz na dachach pompowni Powiśle oraz Nowodwory. Kolejna ogromna instalacja ma powstać na dachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a budynek ma zostać poddany termomodernizacji.

Czyste powietrze, ochrona środowiska, zielona energia

Przytoczone powyżej przykłady to oczywiście nie wszystko. Panele fotowoltaiczne powszechnie montowane są w miastach, przyczyniając się nie tylko do generowania oszczędności, ale przede wszystkim aktywnie wspierając walkę z zanieczyszczeniem powietrza i wszechobecnym smogiem. Instalacje fotowoltaiczne są w miastach zazwyczaj lokalizowane na dachach budynków, wykorzystują zatem niezagospodarowaną przestrzeń, co nie wymaga karczowania lasów ani jakiejkolwiek innej ingerencji w ekosystem. Produkcja takiej energii nie jest również związana z generowaniem hałasu czy zanieczyszczeń, nie emituje spalin, dwutlenku węgla ani pyłów, dzięki czemu przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Patrząc z szerszej perspektywy można zatem stwierdzić, iż miasta Polski coraz śmielej skłaniają się ku ekologicznym rozwiązaniom, a popularność wykorzystania fotowoltaiki w przestrzeniach miejskich stale rośnie.

Źródło: Inverter – odnawialne źródła energii

You might also like