MiastoStoleczne.pl

Kremacja zwłok czy tradycyjny pogrzeb?

W Polsce, oprócz tradycyjnego pochówku ziemnego coraz więcej osób decyduje się na kremację zwłok. Każda z opcji ma swoje zalety i wady. Przedstawimy wszystkie w poniższym artykule.

Kremacja zwłok czy tradycyjny pogrzeb? Cóż, prawda jest taka, że ​​nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Wprawdzie w ostatnich latach w Europie Zachodniej kremacja zyskała na popularności, przewyższając w liczbie pochówków tradycyjny pogrzeb, to decyzja co do sposobu pożegnania Bliskiego sprowadza się do wyboru formy akceptowalnej dla rodziny Zmarłego. Decyzję warto oprzeć na rozważeniu kilku czynników, takich jak: budżet, osobiste przekonania, religia i inne.

Kremacja zyskuje na popularności z powodów społecznych, technologicznych i filozoficznych. Szybka urbanizacja i uprzemysłowienie terenów miejskich powodują problem braku ziemi oraz rosnących obaw o higienę publiczną. Ponadto, postęp technologiczny doprowadził do stworzenia nowoczesnych urządzeń do kremacji.

Korzyści z kremacji

Bez wątpienia kremacja nie wyklucza tradycyjnej ceremonii pogrzebowej. Urna z prochami Zmarłego może być pochowana w tradycyjnym grobie ziemnym. Może być także umieszczona w grobie murowanym lub urnowym. Popularną formą złożenia urny jest umieszczenie jej  w kolumbarium.

Koszt pochówku z kremacją jest zasadniczo niższy, niż tradycyjnego pogrzebu. Warto jednak uważać, ponieważ spersonalizowane, dodatkowe opcje przy kremacji często zwiększają jej całkowity koszt. Z drugiej strony, ciało jest poddawane kremacji stosunkowo szybko po przewiezieniu zwłok do zakładu pogrzebowego, tym samym pomija się koszty przechowywania ciała w chłodni i związanych z tym opłat dla domu pogrzebowego. Co więcej, grób urnowy generuje znacznie niższe koszty późniejszego nagrobka – jest po prostu mniejszy, niż tradycyjny grób.

Zaletą kremacji jest jej czas trwania, przez co zwalania rodzinę od podejmowania licznych, czasochłonnych i często trudnych decyzji związanych z tradycyjnym pochówkiem. Dzięki temu pozwala bliskim ograniczyć trudne chwile na początku żałoby. Kremacja jest także obecnie łatwo dostępna nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach.

Kremacja jest także metodą znacznie bardziej przyjazną środowisku. Wynika to zarówno z oszczędności miejsca, którego coraz częściej brakuje na cmentarzach, jak i zlikwidowania zagrożenia zanieczyszczenia wód gruntowych produktami rozkładu ciał.

Wady kremacji

Kremacja jest niewątpliwie decyzją nieodwracalną, która nie pozwala na ekshumację zwłok. Ta niedogodność w zasadzie dotyczy tylko niewielkiego odsetka zgonów, które wystąpiły w nieustalonych okolicznościach i nie zostały zbadane przez biegłych sądowych. Inną sprawą są przekonania religijne – w niektórych obrządkach kremacja może być uważana za akt przeciwko wierze.

Zalety tradycyjnego pochówku

Pochówek w grobie ziemnym, na przykład w Polsce, jest przez niektórych uważany za bardziej tradycyjną metodę pogrzebu. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz częściej rodzina zmarłego przychyla się do kremacji zwłok. Jest także metodą, która umożliwia ekshumację.

Wady pochówku

Tradycyjny pogrzeb ciała w grobie ziemnym zazwyczaj jest droższy, niż pogrzeb z kremacją. Wynika to z konieczności przechowania ciała w chłodni do czasu pogrzebu. Tradycyjny pochówek wiąże się również z problemem coraz bardziej przepełnionych cmentarzy, które dysponują ograniczonym miejscem na kolejne kwatery.

Uwarunkowania religijne

Kościół katolicki zakazywał kremacji do lat sześćdziesiątych, kiedy to zakaz ten został zniesiony. Co więcej, w ceremonii pogrzebowej Prochów zmarłego może uczestniczyć ksiądz i przeprowadzić ją zgodnie z obrządkiem katolickim z zachowaniem wszystkich elementów pogrzebu wyznaniowego. Kościół nadal jednak wymaga, aby skremowane szczątki zostały pochowane na cmentarzu, a nie w miejscu dowolnie wybranym przez rodzinę zmarłego.

W przypadku innych religii kremacja zwłok jest postrzegana różnorodnie. Prawosławni duchowni nie dopuszczają kremacji, natomiast wyznania reformatorskie zgadzają się na taką formę pochówku. Z kolei kremacja jest wymagana w niektórych wschodnich religiach, w tym w hinduizmie i buddyzmie, natomiast jest zabroniona dla muzułmanów.

Podjęcie decyzji o przygotowaniu ciała do pogrzebu na pewno nie jest łatwe dla bliskich. Wybór pomiędzy tradycyjnym pochówkiem a kremacją jest trudny i głęboko osobisty. Jeśli okaże się, że wciąż zmagasz się z dokonaniem wyboru, możesz porozmawiać o tym z członkami rodziny lub poprosić o pomoc i radę specjalistę z domu pogrzebowego.

Należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Po wyborze formy pożegnania zmarłego należy podjąć decyzję odnośnie logistyki tej uroczystości. Jeśli interesuje Cię tradycyjny pogrzeb, wtedy konieczne będzie wybranie trumny i po pewnym czasie nagrobka, a jeśli planowana jest kremacja wtedy konieczne będzie wybranie trumny kremacyjnej i urny.  Wszystkie te produkty znajdziesz w domu pogrzebowym lub w krematorium.

Źródło: https://www.elizjum-warszawa.pl

You might also like