MiastoStoleczne.pl

Wskazania do wykonania USG Dopplera tętnic szyjnych i domózgowych

Badanie USG Dopplera jest specyficznym badaniem ultrasonograficznym, które pozwala zbadać przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Dzięki niemu lekarz może sprawdzić prawidłowość przepływu i wykryć występowanie ewentualnych patologii w budowie i funkcjonowaniu zastawek. Badanie USG Dopplera to nieocenione narzędzie działające jak żadne inne. Jest najlepszą metodą diagnozowania chorób żylnych i problemów z krążeniem. Badaniu ultrasonograficznemu Dopplera podlegają także tętnice szyjne i domózgowe. Przed jego wykonaniem warto wiedzieć na czym polega i jakie są wskazania do jego wykonania.

Tętnice szyjne i domózgowe – czym są i jaka jest ich rola?

Tętnice szyjne i mózgowe zlokalizowane są w obrębie szyi a ich głównym zadaniem jest doprowadzenie natlenionej krwi do mózgu. Zdecydowanie są to największe naczynia tętnicze w tej części ciała a przy tym również jednymi z najważniejszych.

Tętnice szyjne i domózgowe odpowiadają także za zaopatrywanie w tlen innych organów i narządów zlokalizowanych na głowie i szyi, w tym również oczu i uszu, ale także całą tylną część mózgu i rdzeń przedłużony. Dodatkowo tętnice szyjne – ze względu na swoje zlokalizowanie płytko pod skórą – nadają się idealnie do mierzenia tętna. Wszystkie te cechy tętnic szyjnych i kręgowych powodują, że dbanie o ich dobry stan i kondycję powinno być szczególnie ważne dla każdego z nas. Chcąc się prawidłowo zatroszczyć o dobry przepływ krwi w tych tętnicach, pomocne jest okresowe wykonanie badania USG Dopplera.

Czym jest USG Dopplera?

Tak zwane badanie dopplerowskie jest rodzajem badania ultrasonograficznego. Przede wszystkim pozwala zobrazować narządy wewnętrzne, poprzez wykorzystanie fal ultradźwiękowych. Jednak dodatkową cechą tego badania, której nie posiada zwykłe badanie ultrasonograficzne, jest wykorzystanie tak zwanego efektu Dopplera. Zjawisko to pozwala zbadać prędkość i kierunek przepływu krwi w żyłach, tętnicach, jak również w mniejszych naczyniach krwionośnych. Jest to możliwe dzięki analizie zmian częstotliwości fal odbitych od poruszających się krwinek. Lekarz przeprowadzający badanie widzi te zmiany na ekranie w postaci kolorów. Możliwe jest również przeprowadzenie badania dopplerowskiego z wykorzystaniem dźwięku oddającego szum krwi przepływającej w naczyniach.

Wskazania do wykonania badania USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych

Wsłuchując się w sygnały, jakie daje nam nasz organizm, powinniśmy wziąć pod uwagę, że może sygnalizować również problemy z krążeniem. Niektóre objawy mogą być wskazaniem do wykonania USG Dopplera. Warto też widzieć, że występowanie pewnych chorób zwiększa potrzebę sprawdzenia prawidłowości przepływu krwi w naczyniach, również w tętnicach szyjnych i mózgowych. Objawami, które powinny skierować nas na wykonanie badania dopplerowskiego, są między innymi zdiagnozowana miażdżyca, cukrzyca, przebyty udar mózgu lub przemijający atak niedokrwienny, występowanie udaru mózgu lub zawału serca w rodzinie, podwyższone ciśnienie krwi, podwyższony poziom cholesterolu, przebyty uraz szyi, nietypowy szmer nad tętnicami szyjnymi, podejrzenie niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego, bóle i zawroty głowy. To objawy, które łatwo można skojarzyć z niedotlenieniem mózgu, więc dość szybko nakierowują na konkretne problemy zdrowotne. Istnieje jednak szereg mniej oczywistych objawów i należą do nich zaburzenia wzroku, równowagi i pamięci, jak również występowanie szumu w uszach i częstych omdleń.

Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i domózgowych warto też wykonywać profilaktycznie. Zalecane jest to szczególnie u mężczyzn po 60. roku życia, nałogowych palaczy, osób, u których występuje insulinooporność oraz otyłych (czyli należących do tak zwanych grup ryzyka,  szczególnie narażonych na upośledzenie przepływu krwi w tętnicach szyjnych i domózgowych). W przypadku osób spełniających choć jeden z powyższych warunków, nie warto czekać na dodatkowe objawy a najlepiej jest przynajmniej raz do roku wykonać profilaktyczne USG Dopplera, gdyż w porę wykryty nieprawidłowy przepływ krwi w tętnicach szyjnych i domózgowych, można z powodzeniem leczyć.

Źródło: Gabinet USG

You might also like