MiastoStoleczne.pl

Czytanie w języku angielskim jako metoda nauki

Czytanie w języku angielskim należy ćwiczyć już od poziomu początkującego. Nawet jeśli jesteśmy w stanie przeczytać i zrozumieć zaledwie kilka zdań, czytanie pomoże nam utrwalić i ugruntować podstawowe zwroty i słownictwo. Czytanie w języku obcym pozwala nam poszerzać słownictwo i uczy intuicji językowej. Obecnie repertuar literatury anglojęzycznej na każdym poziomie kształcenia językowego jest bardzo bogaty i dostosowany do potrzeb oraz zainteresowań różnych grup uczących się tego języka. Ciekawych tekstów na różnym poziomie zaawansowania dostarcza nam także internet.

Dlaczego warto czytać, zwłaszcza w językach obcych? 

Jak pokazują badania psycholingwistyczne, czytanie w językach obcych, to nie tylko sposób na podnoszenie kompetencji językowych. Co interesujące: czytanie w językach innych niż ojczysty, nawet najprostszych tekstów, jest znakomitym treningiem umysłu i aktywuje ono nie tylko bieżące procesy myślenia, lecz także jest najlepszą z możliwych profilaktyk przeciwko starzeniu się mózgu. Osoby czytające w językach obcych rzadziej zapadają nawet na choroby neurodegeneracyjne, w tym chorobę Alzheimera i Parkinsona. Mózg wymaga treningu, a lektura w językach obcych trenuje go po wielokroć.

Co czytać? 

Rozpoczynając naukę języka angielskiego, warto czytać książeczki dla dzieci. Są one napisane prostym słownictwem i bogato ilustrowane. Dzięki powiązaniu słowa i obrazu, pamięć łatwiej przyswaja nowy język. Wraz z postępami w nauce powinniśmy dywersyfikować czytane przez nas teksty. Warto tutaj pamiętać o możliwościach internetu. Możemy znaleźć anglojęzyczne portale informacyjne, a w wolnej chwili zapoznawać się z angielskimi blogami czy forami internetowymi związanymi z naszymi zainteresowaniami. To doskonały sposób, by poszerzać wiedzę o języku – poznajemy nowe słownictwo, ale mamy też możliwość tworzenia wypowiedzi w języku angielskim (np. w formie komentarza). Poza tym rozwijamy dzięki temu naszą wiedzę dotyczącą osobistych pasji. Łączymy więc przyjemne z pożytecznym.

Czytanie na kursie z angielskiego

Czytanie jest jedną (oprócz pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu) z kluczowych kompetencji językowych. Dobry kurs języka angielskiego wprowadza czytanie na materiale z autentycznej literatury angielskiej. Lektorzy wybierają fragmenty bestsellerów, ale także przykłady nieco przystępniejszej poezji. Czytanie w języku angielskim poszerza zasób słownictwa, w tym także wyrażeń o znaczeniu niedosłownym, czyli idiomów, i (podobnie jak w języku polskim) utrwala ortografię. Jest to nawet istotniejsze w języku angielskim, gdzie zapis wyrazu zwykle znacząco odbiega od jego wymowy. Skuteczna nauka moderowana przez lektora na kursie oswaja z różnymi formami języka angielskiego, od prostych i slangowych, do wysokiej literatury. Temu służy także systematyczne czytanie po angielsku, na kursie i w domu.

Jak widzimy, czytanie w języku angielskim to kluczowy element w nauce języka. Warto je ćwiczyć już od samego początku nauki. Dziś pozyskanie tekstów w języku obcym nie jest już tak trudne, jak jeszcze 20 lat temu. Możemy wykorzystać zasoby internetu, a wiele księgarni posiada w sprzedaży wiele anglojęzycznych książek na różnym poziomie zaawansowania. Ważne, by czytać jak najwięcej i nie zrażać się tym, że nie znamy znaczenia wszystkich wyrazów. Część z nich sprawdzimy w słowniku, inne – wywnioskujemy z kontekstu. Nawet jeśli czytanie będzie wiązać się z wysiłkiem, efekty będą zauważalne.

Inspirowane: archibald.pl – angielski kursy

You might also like