MiastoStoleczne.pl

Kto odpowiada za efektywną ochronę dróg oddechowych pracowników w miejscu pracy?

W wielu branżach praca w zapyleniu jest codziennością. Pracownicy budowlani, górnicy czy stolarze każdego dnia narażeni są na wdychanie szkodliwych substancji. Ich drobinki zawieszone w powietrzu mogą znacząco uszkodzić płuca i drogi oddechowe. Całe niebezpieczeństwo polega na tym, że zagrożenie jest najczęściej zupełnie niewyczuwalne, jednak konsekwencje mogą być bardzo poważne. Dlatego też warto wiedzieć, jak zapewnić odpowiednią i efektywną ochronę dróg oddechowych oraz kto jest odpowiedzialny za jej zapewnienie.

Obowiązki pracodawcy względem pracownika a ochrona dróg oddechowych

Coraz więcej pracowników jest świadomych swoich praw, a tym samym obowiązków, jakie ma względem nich pracodawca. Jest to bardzo dobra tendencja, ponieważ egzekwowanie tych praw ma również znaczący wpływ na zdrowie pracowników. Jednym z bardzo ważnych obowiązków pracodawcy, gwarantowanym przez kodeks pracy oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, jest zapewnienie pracownikowi niezbędnych środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej tak, aby wykonywana przez niego praca była w pełni bezpieczna. Również efektywna ochrona dróg oddechowych pracownika nie jest wyjątkiem i stanowi ważny obowiązek pracodawcy.

Jak skutecznie chronić drogi oddechowe w pracy?

Jest kilka możliwości i sposobów ochrony dróg oddechowych podczas pracy w zapylonym powietrzu. Wybór najbardziej efektywnej ochrony powinien być ściśle uzależniony od rodzaju pracy oraz stopnia zanieczyszczenia powietrza. W sklepach ze sprzętem BHP i środkami ochrony indywidualnej dostępny jest szeroki wachlarz sprzętów służących do skutecznej ochrony dróg oddechowych. Są to między innymi maski całotwarzowe, kaptury ochronne, półmaski oddechowe oraz półmaski filtrujące jednorazowe. Wyposażane są one zazwyczaj w wymienne filtry przeciwpyłowe. Wyjątkiem są maski i półmaski jednorazowe, gdzie filtr jest na stałe wbudowany w maskę. Metoda ochrony powinna być dobrana w zależności od zakresu potrzebnej ochrony, od potrzeby łączenia maski czy półmaski z innymi środkami ochrony indywidualnej, na przykład głowy lub uszu, oraz od ewentualnej potrzeby ochrony skóry szyi i karku. Natomiast filtry przeciwpyłowe powinny być dokładnie dopasowane do rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń. Filtry w maskach przeciwpyłowych oznaczane są symbolami P1, P2 oraz P3 i oznaczają różną klasę ochrony oraz poziom filtrowania wdychanego powietrza. Wszystkie chronią przed zanieczyszczeniami zawieszonymi w powietrzu – zarówno w formie dymu, jak i mgły, a także pyłu. Filtry oznaczone symbolem P1 zatrzymują około 80% cząstek, które są mniejsze niż 2 mikrometry, filtry oznaczone klasą P2 zatrzymują około 94% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometra, natomiast filtry z symbolem P3 zatrzymują około 99,95% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometra. Bardzo ważna jest także zgodność z normami. Każda maska, półmaska i filtr oznaczone klasą P1, P2 lub P3 są badane i muszą wykazywać zgodność z normą PN-EN 149:2001. Wskazówką dla pracodawcy zamierzającego zakupić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych może być również branża, w której będą one wykorzystywane. I tak maski klasy P1 wykazują największą skuteczność w przemyśle rolniczym i spożywczym, oprócz tego również w budownictwie, kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego. Maski o klasie ochronnej P2 to gwarancja efektywnej ochrony dróg oddechowych we wszystkich powyższych branżach, a oprócz tego również w przemyśle górniczym, chemicznym, hutniczym i przy obróbce drewna twardego. Z kolei maski oznaczone symbolem P3 to odpowiednia ochrona przy spawaniu i lutowaniu oraz wszędzie tam, gdzie maski o klasie P2 i P1. Nie należy również zapominać o odpowiednim dobraniu maski czy półmaski. Jest to jeden z elementów, od których zależy jej skuteczność. Maska powinna być dobrze dopasowana, nie wykazywać nadmiernych oporów oddychania, a oprócz tego ściśle przylegać do twarzy i nie tworzyć luk. Luzowanie maski na własną rękę może powodować, że zapylone powietrze mimo ochrony dostanie się do dróg oddechowych, nie warto więc ryzykować.

Źródło: Sklep BHP Prosave

You might also like