MiastoStoleczne.pl

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – jak uzyskać dotacje?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Potrzebne są do tego ogromne nakłady finansowe. Warto więc zapoznać się z tematem dotacji unijnych, aby móc uzyskać dodatkowe pieniądze, które w szczególności na starcie są tak bardzo potrzebne.

Wizyta w Urzędzie Pracy

Wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczemożna złożyć w Urzędzie Pracy. Należy spełniać odpowiednie kryteria, aby taki formularz został wzięty pod uwagę. Co jest ważne? Kryteria, które trzeba spełnić to:

  • status osoby bezrobotnej,
  • status absolwenta klubu integracji społecznej,
  • status absolwenta centrum integracji społecznej,
  • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej, nieposiadającej pracy, poszukującej dla siebie zajęcia.

Należy przy tym uwzględnić to, że taka dotacja nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Kolejną kwestią jest to, ze wniosek musi zostać złożony jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Zasady przyznawania takich dotacji, jak również pomoc, przy pisaniu takich wniosków, dostępne są zawsze w urzędzie pracy.

Unijne dotacje dla przyszłych przedsiębiorców

Osobny temat to dodatkowe dotacje, jakie przyznawane są z funduszy unijnych. Temat, który budzi żywe zainteresowanie wśród przyszłych przedsiębiorców. Pieniądze te dostępne są nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach – tych, jakie przynależą do UE. Istnieją dwie formy przyznania tych dodatkowych pieniędzy. Pierwsza – kredyt na preferencyjnych warunkach. Druga – dotacja, czyli bezzwrotne dofinansowanie, które może zostać wykorzystane do rozwoju działalności gospodarczej.

Prawidłowo złożony wniosek na pieniądze z UE

Wydawać by się mogło, że pisanie wniosków o datacje unijne nie powinno sprawiać nikomu problemu. Nigdy nie można wychodzić z takiego założenia. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę konkurencję, która także będzie walczyć o te dodatkowe pieniądze.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do instytucji, która zajmuje się realizowaniem projektu unijnego po to, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje – w tym chociażby o terminach, jakich należy dopilnować. Są one nieprzekraczalne dla wszystkich.

Drugim krokiem będzie wypełnienie prostego formularza, który otrzymuje się w momencie składania wniosku. Trzeci etap może sprawić najwięcej trudności. Chodzi tu bowiem o napisanie fachowego biznesplanu, będącego czynnikiem decydującym. Aby mieć pewność, że taki biznesplan zostanie napisany w sposób fachowy, warto bazować na szkoleniach z UE, jakie udostępniane są w formie darmowej. Dzięki temu będzie można zyskać pewność, że w owym planie nie zabraknie najważniejszych elementów. Podczas realizacji projektu unijnego, możliwe jest umówienie się na spotkanie osobiste z doradcą, który będzie w stanie także zapewnić fachowe doradztwo, przydatne podczas tworzenia biznesplanu.

Ocena wniosku

Najbardziej stresujący moment. Oceniana jest nie tylko fachowość przygotowanego planu. Osoby odpowiedzialne za przyznanie dotacji, będą brały również pod uwagę aspekt merytoryczny. Na pewno sprawdzane będzie to, czy wizja młodego przedsiębiorcy będzie faktycznie do zrealizowania. Nie można również zapomnieć o tym, że pierwsza pozytywna ocena, nie przesądza jeszcze o przyznaniu dotacji. Koniecznością jest także odbycie rozmowy z komisją, jaka odpowiedzialna jest za cały projekt.

You might also like