MiastoStoleczne.pl

Przegląd specjalny wózka widłowego – kiedy trzeba go wykonać?

Każdy sprzęt, który wykorzystywany jest do przenoszenia ładunków, powinien być stale utrzymywany w nienagannym stanie technicznym. Jest to bardzo istotne, gdyż poziom sprawności urządzenia wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo transportowanych ładunków oraz użytkujących wózek widłowy ludzi. W zbadaniu aktualnego stanu technicznego oraz jego kontrolowaniu pomocny jest zwłaszcza przegląd specjalny wózka. Jak on wygląda i kiedy trzeba go wykonać?

Prawidłowy stan techniczny wózka widłowego koniecznością

Z uwagi na groźne konsekwencje niesprawności wózka widłowego przepisy prawne w naszym kraju nakładają na ich użytkowników pewne obowiązki. Jednym z podstawowych jest konieczność monitorowania jego stanu technicznego oraz wykonywanie odpowiednich przeglądów. Kontrolą i egzekwowaniem tego wymogu w Polsce zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego (UDT). To właśnie ten organ uprawniony jest między innymi do sprawdzania i wydawania uprawnień koniecznych do obsługi wózków widłowych, czy też kontroli prowadzonych napraw. Oczywiście organ ten odpowiada nie tylko za same wózki widłowe, ale również inne urządzenia wykorzystywane na co dzień do szeroko rozumianego transportu bliskiego. Ważnym punktem w działaniach zmierzających do zapewnienia użytkowanym wózkom widłowym odpowiedniego stanu są przeglądy specjalne, które szerzej opisujemy w kolejnym akapicie.

Przegląd specjalny – czym jest i kiedy go zrobić?

W 2018 roku w naszym kraju wprowadzone zostały przepisy, w myśl których każdy wózek widłowy po pewnym czasie musi zostać poddany tak zwanemu przeglądowi specjalnemu. Podczas niego oceniany jest aktualny stan techniczny danego sprzętu, co pozwala szybko wyeliminować z pracy zagrażające bezpieczeństwu urządzenia. Kiedy należy taki przegląd wykonać? Zasadą jest tu okres wyczerpania się resursu, czyli inaczej przewidywanego czasu eksploatacji, jaki został przez danego producenta ustalony. Zazwyczaj czas ten liczony jest w motogodzinach (mth), a znaleźć tę wartość możemy w dokumentacji urządzenia. A w jaki sposób taki resurs jest obliczany? Tutaj szacuje się go na podstawie możliwego zużycia poszczególnych elementów, które są istotne z punktu widzenia działania całego wózka widłowego. Szczególnie chodzi tutaj o te elementy, które w czasie prowadzonych prac narażone są na największe obciążenia. Jest to konieczność, gdyż naturalne jest, że po pewnym czasie materiał, z którego są wykonane, ulega naturalnemu zmęczeniu i dlatego trzeba na bieżąco kontrolować jego stan. Czasami jednak może zdarzyć się też tak, że resurs nie został przez producenta określony, W takim przypadku przyjmuje się, że wówczas przegląd specjalny powinien zostać przeprowadzony po 10 latach eksploatacji urządzenia. Dodajmy, że w myśl obowiązujących przepisów każdy użytkownik ma obowiązek dokumentowania efektywnego czasu pracy wózka, zapisując te wartości w rejestrze i dzienniku konserwacji.

Podsumowanie

Przeglądy specjalne wózka widłowego z pewnością pomogą w kontroli jego stanu technicznego. Warto wykonywać je z jak największą starannością, gdyż pozwolą nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale także zapobiec wielu poważnym usterkom. Wcześniejsze wykrycie tych, które się już pojawiły, sprawi z kolei, że naprawa będzie mniej kosztowna.

You might also like