MiastoStoleczne.pl

Sprawozdanie w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kogo obowiązuje? Kiedy mija termin złożenia dokumentów?

Wprowadzasz do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny? A może zajmujesz się jego recyklingiem albo jesteś autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń? Prawdopodobnie musisz złożyć sprawozdanie w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podpowiadamy, na jakich podmiotach ciąży obowiązek sprawozdawczy, jakich sprzętów dotyczy i do kiedy masz czas, by dopełnić formalności.

Sprawozdanie w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kogo dotyczy?

 Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek złożenia sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dotyczy każdego podmiotu, który:

 • wprowadza na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zbiera zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • prowadzi zakład przetwarzania,
 • jest autoryzowanym przedstawicielem producenta sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzi działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzi działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku,
 • prowadzi działalność polegającą na odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gdzie i do kiedy należy złożyć sprawozdanie w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Co powinno zawierać sprawozdanie?

 Sprawozdanie w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego składa się za poprzedni rok za pośrednictwem BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Jeśli przedsiębiorca chce uniknąć kłopotów, musi się z tym uporać w terminie do 15 marca.

W sprawozdaniu w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedsiębiorca musi wskazać:

 • ilość i masę sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który został wprowadzony do obrotu na terytorium kraju – z uwzględnieniem podziału na grupy i rodzaje sprzętu,
 • osiągnięte poziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytych urządzeń,
 • wysokość należnej opłaty produktowej – odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu.

Jakie sprzęty elektryczne i elektroniczne podlegają sprawozdawczości?

 Obowiązkiem sprawozdawczości objętych jest sześć grup technologicznych. Podział uwzględnia sposób i koszt przetwarzania sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Na jego podstawie przedsiębiorcy powinni rozliczać zużyte urządzenia.

 1. Sprzęt, który działa na zasadzie wymiany temperatury. To m.in. chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory i pompy ciepła.
 2. Ekrany i monitory, a także sprzęt wyposażony w ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2. To notebooki, laptopy, cyfrowe ramki LCD do zdjęć oraz odbiorniki telewizyjne.
 3. Lampy. To m.in. diody elektroluminescencyjne (LED), lampy fluorescencyjne czy też niskoprężne lampy sodowe.
 4. Sprzęt wielkogabarytowy, jeśli którykolwiek z jego zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm. To m.in. pralki, zmywarki, elektryczne płyty grzejne czy też panele fotowoltaiczne.
 5. Sprzęt małogabarytowy, którego zewnętrzne wymiary są równe bądź mniejsze niż 50 cm. To kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, sprzęt Hi-Fi, żelazka oraz zegarki elektroniczne.
 6. Informatyczny i telekomunikacyjny sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm. To drukarki, komputery osobiste, routery czy też telefony komórkowe.

Różne podmioty działające na rynku są zobowiązane do składania corocznego sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niedopełnienie obowiązku może mieć negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Dlatego nie warto zwlekać z przekazaniem wymaganych informacji.

Jeśli nie wiesz, jak wypełnić sprawozdanie w BDO lub obliczyć wysokość należnych opłat produktowych, skontaktuj się ze specjalistami ds. konsultingu środowiskowego. Rozwieją oni wszystkie Twoje wątpliwości, a nawet dopełnią formalności za Ciebie. Dzięki temu zyskasz pewność, że prowadzisz działalność zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

You might also like