MiastoStoleczne.pl

Ulga IP Box – co warto wiedzieć?

Ulga IP Box powstała z myślą o podatnikach prowadzących działalność badawczo-rozwojową od 2 stycznia 2019 roku. Jest to forma preferencyjnego opodatkowania od dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT lub CIT.

Czym wyróżnia się ulga IP Box?

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ulgi IP Box, aby nieco pobudzić rynek nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, zachęcić przedsiębiorców do rozbudowywania działalności badawczo-rozwojowej. Powstał pomysł preferencyjnego opodatkowania 5% w podatku CIT i PIT zamiast dotychczasowych 17/32% na zasadach ogólnych, 19% na podatku liniowym oraz 9/19% podatku CIT.

Kiedy biuro rachunkowe zaleci przedsiębiorcy skorzystanie z ulgi IP Box?

Ulga IP Box nie jest oczywiście dla wszystkich i trzeba spełnić wiele wymogów, aby móc z niej skorzystać. Na pewno biuro rachunkowe Cię o tym poinformuje. Przede wszystkim przedsiębiorca musi:

 • prowadzić działalność badawczo-rozwojową,
 • wytwarzać kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 • prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych dotyczących kwalifikowanego IP,
 • osiągać dochody z kwalifikowanego IP i odprowadzać od nich podatek w Polsce,
 • ponosić koszty związane z wytwarzaniem kwalifikowanego IP.

Spełniając powyższe wymogi, możesz ubiegać się o zastosowanie ulgi IP Box w ramach prowadzonej działalności. Ważne jest także potwierdzenie z Urzędu Skarbowego, że w Twoim konkretnym przypadku możliwe jest jej zastosowanie.

Kwalifikowany IP – co obejmuje?

Do kwalifikowanych praw własności intelektualnych, w ramach których możesz skorzystać z ulgi IP BOX można zaliczyć:

 • patent,
 • prawo ochrony na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru użytkowego,
 • prawo ochronne dla patentu na produkty lecznicze i ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Komu przysługuje ulga IP Box?

Prowadzenie księgowości wymaga znajomości przepisów oraz rozwiązań, z których można skorzystać, aby obniżyć wydatki na podatek oraz bieżącą działalność. Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi IP Box musisz prowadzić:

 • jednoosobową działalność gospodarczą (PIT),
 • spółkę cywilną (PIT),
 • spółkę jawną (PIT),
 • spółkę partnerską (PIT),
 • spółkę komandytową (PIT),
 • spółkę kapitałową w organizacji (CIT),
 • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej (CIT),
 • spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (CIT),
 • podatkową grupę kapitałową (CIT),
 • spółkę niemającą osobowości prawnej, jeżeli w państwie, w których mają siedzibę są traktowane jako osoby prawne (CIT),
 • działalność jako osoba prawna (CIT).

Ulga technologiczna IP Box usprawnia prowadzenie księgowości, ponieważ daje możliwość znacznie większych odliczeń, a jednocześnie końcowy rezultat dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność badawczo-rozwojową jest znacznie korzystniejszy. Warto z tego udogodnienia skorzystać.

You might also like