MiastoStoleczne.pl

Kłopotliwa awaria i kosztowny remont. Jak uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Wypadki się zdarzają, a zalanie mieszkania niesie za sobą przykre i kosztowne konsekwencje. Pomieszczenia, które zostały zalane, wymagają remontu, a dodatkowe problemy mogą sprawiać sąsiedzi, którzy nie poczuwają się do odpowiedzialności i będą utrudniać dochodzenie odszkodowania za zalanie mieszkania.

Kto ponosi winę za zalanie mieszkania?

Wszystko zależy od okoliczności, a wbrew pozorom nie zawsze winny jest sąsiad z góry. Osobą, która może zostać obarczona winą jest producent wadliwego sprzętu czy też zarządca nieruchomości, który wyrządził szkodę z powodu niedopełnienia spoczywających na nim obowiązków.

Z czyjej polisy zostaną ściągnięte środki?

Środki na pokrycie kosztów związanych z remontem zalanego mieszkania można otrzymać z polisy sąsiada lub zarządcy nieruchomości, i to rozwiązanie jest najkorzystniejsze. Obarczenie winą producenta danego sprzętu może być bardzo trudne i czasochłonne, a więc i nieopłacalne.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania można uzyskać również z własnej polisy OC, jednak jedynym plusem jest brak konfliktu z sąsiadem, który zawinił. Konsekwencje takiego działania mogą okazać się kosztowne, ponieważ wycena szkody zalanego mieszkania może być niższa niż się spodziewaliśmy, a obliczenia ubezpieczyciela dotyczące wartości materiałów wraz z ich zużyciem mogą okazać się niewystarczające na pokrycie nawet połowy kosztów, jakie rzeczywiście należałoby wydać na remont. Dodatkowo przy obliczeniu następnej składki na ubezpieczenie mieszkania to zdarzenie zostanie uwzględnione, przez co składka będzie wyższa niż w poprzednim roku.

Czy ubezpieczenie mieszkania uwzględnia zalanie innego mieszkania?

To zależy od twojego ubezpieczenia. W przypadku kiedy zalane zostaną oba mieszkania tj. mieszkanie ubezpieczone oraz mieszkanie sąsiada, podstawowe ubezpieczenie nieruchomości zazwyczaj dotyczy jedynie mieszkania, które zostało objęte tym ubezpieczeniem. Zatem remont u sąsiada będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni, chyba że nasze ubezpieczenie zostało poszerzone o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które pokryje również szkody powstałe w mieszkaniu sąsiada.

Co należy zrobić, aby zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?

Aby otrzymać odszkodowanie za zalanie mieszkania należy:

  • W pierwszej kolejności zrobić zdjęcia zalanego mieszkania, jeszcze zanim cokolwiek zostanie uprzątnięte tak, aby widoczne były wszystkie zacieki i zniszczone przez wodę elementy mieszkania. Zniszczenia oczywiście zostaną ocenione przez rzeczoznawcę, jednak zdjęcia mogą okazać się bardzo przydatne.
  • Następnie należy szczegółowo opisać przebieg wydarzeń związanych ze szkodą. Ubezpieczyciele zazwyczaj zamieszczają na stronach internetowych formularz, który należy uzupełnić oraz listę dokumentów, jakie należy skompletować, aby szkoda została rozpatrzona.
  • Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Szkodę można zgłosić przez telefon, dzwoniąc na infolinię, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub przesyłając dokumenty pocztą.

Ubezpieczyciel skontaktuje się z nami w celu powiadomienia o rozpoczęciu rozpatrywania sprawy, poda nr nadany naszej sprawie oraz poprosi o uzupełnienie brakujących dokumentów.

Kiedy otrzymamy odszkodowanie za zalanie mieszkania?

To, kiedy pieniądze zostaną przelane na nasze konto, zależy od dwóch czynników:

  • naszej współpracy z ubezpieczycielem
  • oraz od samego ubezpieczyciela.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe zapewniają wypłatę kwoty ubezpieczenia od razu, jednak zazwyczaj zalanie mieszkania wymaga wyceny szkody oraz wypełnienia odpowiedniego formularza. Wszystko zatem zależy od polityki danej formy oraz od naszej mobilizacji, a tym samym dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w jak najkrótszym czasie.

Wybór odpowiedniego ubezpieczyciela jest bardzo istotny, a przyjrzenie się wariantom ubezpieczenia mieszkania może uchronić nas przed niepotrzebnym stresem, jeżeli okaże się, że ubezpieczenie nie pokrywa części kosztów i otrzymane odszkodowanie za zalanie mieszkania okaże się niewystarczające.

You might also like