MiastoStoleczne.pl

Zamarzanie rynien zimą – czy to w ogóle możliwe?

W wielu miejscach można zaobserwować zimą nawisy lodowe. To zjawisko spowodowane jest dużymi różnicami w temperaturach w ciągu dnia. Wszystko to przez brak warunków do odprowadzenia wody powstającej z topniejącego śniegu podczas roztopów lub czasowego nasłonecznienia. Mimo tylu czynników wpływających na skuteczność działania systemu rynnowego najważniejszym jest drożność rynien i rur spustowych. Pełna sprawność takich elementów powoduje szybkie odprowadzenie wody do kanalizacji burzowej, co zmniejsza ryzyko jej zamarznięcia.

Przyczyny zamarzania wody w rynnach

Skoro następuje zamarzanie wody w rynnach, to może świadczyć o kilku wadach utrudniających jej odprowadzenie. W wielu wypadkach takie skutki powstają, jeżeli rynna nie ma zachowanych odpowiednich minimalnych spadków poziomów. Woda może spływać w tym wypadku do rur spustowych zbyt wolno i z tego powodu zamarza. Groźne są też obniżenia na linii rynien, w których gromadzi się woda. Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić takie parametry, aby uniknąć zamarzania wody.

Drugą przyczyną występowania lodu w rynnach są zanieczyszczenia i liście. Jeżeli nie wykonamy jesiennych prac porządkowych, mogą one zalegać w rynnach i rurach spustowych, również utrudniając odpływ wody z powierzchni dachu. Można zmniejszyć ryzyko tego zjawiska, montując siatki i kosze na trójniki spustowe. W ten sposób wyłapywane są duże zanieczyszczenia mogące zatkać system spustowy. Przy zaniedbaniach związanych z takimi czynnościami serwisowymi wzrasta możliwość zamarzania wody w rynnach.

Wszystko zależy również od konstrukcji rynny i doboru jej parametrów do wielkości, jaką ma powierzchnia dachu. Powinny być one dobrane tak, aby miały zapas na odbieranie wody nawet w trudnych warunkach jesienią i zimą.

Inne przyczyny zmniejszenia sprawności rynien zimą

Systemy odwodnienia dachowego składają się z kilku elementów. Każde zdarzenie związane z wadą konkretnego elementu powoduje niesprawność pozostałych. Między innymi takie czynniki powodują zamarzanie wody w rynnach. W przypadku skomplikowanych technicznie połączeń rynien z rurami spustowymi duża ilość złączek może być przyczyną powstawania zatorów oraz powodować zatrzymywanie się wody w instalacji. Wiąże się to również z nieodpowiednią średnicą rur spustowych. W okresie spadku temperatury na zewnątrz rury o mniejszej średnicy są bardziej podatne na tworzenie warstwy lodu na ściankach, a ta dodatkowo schładza wodę spływającą z dachu poprzez rynny i rury spustowe.

Ostatnim elementem spinającym instalację rynnową z kanalizacją burzową są spusty w postaci studzienek. Tam również, jeżeli nie będziemy usuwać zanieczyszczeń, zgromadzą się śmieci. Mogą one powodować zapychanie rur spustowych, a co za tym idzie problemy z odprowadzeniem opadów atmosferycznych lub wody powstającej z roztopionego śniegu.

Wpływ braku instalacji wspomagających rynny w okresie zimowym

Jeżeli systemy rynnowe są rozległe i rozbudowane, inżynierowie zalecają stosowanie kabli grzejnych, aby usuwać na bieżąco oblodzenie z rynien i rur spustowych. Decyzja o ich montażu należy do inwestora. Jeżeli nie wykonał takich instalacji dodatkowych, może się liczyć z możliwością oblodzenia powierzchni rynien. A to prowadzi do kolejnych awarii w miejscach narażonych na przemarzanie i wolniejsze odprowadzanie wody.

Zamarzanie wody w rynnach może się zdarzyć, jeżeli osoba odpowiedzialna za administrację budynkiem nie wykona odpowiednich czynności przed sezonem zimowym. Warto skorzystać z wszystkich możliwości, jakie dają systemy rynnowe, aby były dopasowane do wielkości dachu oraz przewidywanych zagrożeń związanych z oblodzeniem rynien i rur spustowych.

You might also like