MiastoStoleczne.pl

Chirurgia implantologiczna – szkolenie ważne dla każdego implantologa

Implantologia najbardziej innowacyjnym kierunkiem w stomatologii.

Gabinety stomatologiczne oferują usługi najnowocześniejszych kierunków w dziedzinie stomatologii. Jednym z nich jest implantologia, która bardzo szybko ewoluuje i rozwija się w bardzo szybkim tempie. W związku z tym stały rozwój, przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jest niezbędnym elementem pracy lekarza, który świadczy tak zaawansowane i innowacyjne usługi. Znajomość najnowszych rozwiązań przekłada się na większą efektywność w pracy i zadowolenie pacjenta. Rynek usług jest bardzo konkurencyjny i trzeba sprostać jego wymaganiom przez ciągłe poszerzanie wiedzy i udoskonalanie techniki zabiegów.

Szkolenie  o Gospodarowaniu Tkankami Miękkimi.

Szkolenie dla zaawansowanych i początkujących o temacie Gospodarowanie Tkankami Miękkimi .jest niezwykle istotne dla każdego chirurga wykonującego zabiegi implantologii. Dwudniowe szkolenie z zakresu implantologii, regeneracji kości i technik gospodarowania tkankami miękkimi to czas w którym można rozwinąć umiejętności w szerokim zakresie.

Pacjent po zabiegu będzie w pełni zadowolony z efektów, o jeżeli będzie mieć piękny uśmiech, a jest to możliwie przy odpowiednim zbalansowaniu estetyki zębów i dziąseł. Jak słusznie twierdzi Pascal Magne  „Defektu tkanek miękkich nie można skompensować wysoką jakością uzupełnień protetycznych i vice versa”.

Szkolenie zapewnia wiedzę  z zakresu gospodarowania tkankami miękkimi z każdego etapu leczenia. Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich lekarzy, począwszy od tych którzy stoją przed swoimi pierwszymi zabiegami kończąc na tych, którzy są już na etapie samodzielnego wykonywania implantacji zębów, a chcą poszerzyć zakres posiadanej już wiedzy.

Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dopiero połączenie tych dwóch elementów przyniesie nieoceniony efekt.

W części teoretycznej omawiane są zagadnienia:

 • związane z umieszczaniem implantu –czy powinien być nad, na, pod poziomem kości;
 • z możliwościami implantu w zależności od jego budowy;
 • chorobami przyzębia związanymi z implantami, jak zapobiegać i leczyć;
 • higienizacją, scalingiem i rootplaningiem;
 • zabiegów, które chirurg musi umieć wykonać, czyli wydłużanie korony klinicznej, scaling, rootplaning otarty, przeszczep dziąsła i tkanki łącznej;
 • gospodarowania tkankami łącznymi podczas każdego etapu zabiegu;
 • dotyczące zasad rządzących przebiegiem tkanek miękkich w strefie estetycznej i sposoby ich uzyskiwania;
 • implantacji natychmiastowej i natychmiastowo obciążającej;
 • atraumatyczną techniką usuwania implantów, zębów, złamanych korzeni;
 • szczególnie problematycznymi przypadkami i analiza zabiegów nieudanych na podstawie RTG, RVG, OPG oraz modeli gipsowych przywiezionych przez uczestników szkolenia.

W części praktycznej:

 • zapoznanie się z technikami szycia makro i mikro;
 • wykonane na bakłażanie ćwiczenie pobrania wolnego przeszczepu dziąsła;
 • ćwiczone na preparatach zwierzęcych wytworzenie łoża na wolny przeszczep, pobranie przeszczepu z podniebienia, techniki zabezpieczenia i przymocowania;
 • Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych techniki pobrania tkanki łącznej z podniebienia oraz techniki szycia.

Po szkoleniu są zapewniona indywidualne konsultacje z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia. Poza oczywistymi profitami związanymi z poszerzeniem specjalistycznej wiedzy, lekarze otrzymują certyfikat.

 

You might also like