MiastoStoleczne.pl

Zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantów – poznaj podstawowe techniki dzięki szkoleniu „Zarządzanie tkankami przyzębia”.

Implanty stomatologiczne są obecnie rutynowo stosowanym rozwiązaniem w odbudowie braków zębowych pacjenta jak nowoczesna i najbardziej trwała metoda leczenia stomatologicznego. Znaczna część wszczepionych implantów ma doskonałe długoterminowe rokowanie dla utrzymania czynności żucia, jednakże wysokie wartości odsetka powodzenia nie oznaczają, zabiegi implantologicznego nie przebiegają bez powikłań. Niejednokrotnie wszczepienie implantu wymaga dodatkowych zabiegów, takich jak odbudowa tkanek miękkich, kości czy leczenia ortodontycznego.

Stomatolog, kwalifikując pacjenta do zabiegu implantologicznego, sprawdza stan tkanek miękkich, a także kontroluje stan uzębienia pod względem próchnicy, płytki nazębnej czy kamienia. Istotna jest również kwestia określenia  pozycji zębów, ich nachylenia, stłoczenia, czy przesunięcia.

Pod koniec lutego w warszawskim Centrum Szkoleniowym Dental Skills Institute odbyło się po raz pierwszy zaawansowane szkolenie, będące kompendium wiedzy w zakresie zarządzania tkankami przyzębia. Światowej sławy specjalista Prof. Dr. Marcela Wainwrighta poprowadził warsztaty pt.: „Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne”.

Było to jedno z najbardziej intensywnych szkoleń w bogatym portfolio DSI, część praktyczna zaczęła się już po pierwszej godzinie trwania szkolenia, co docenili później zachwyceni uczestnicy oraz organizatorzy, którzy postanowili otworzyć kolejną edycję już w maju tego roku.

Szkolenie polega na przeglądzie i przećwiczeniu najaktualniejszych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. To szkolenie periodontologiczne to absolutna baza do dalszego rozwoju, dedykowane jest w szczególności lekarzom rozpoczynającym pracę z implantami lub posiadającym doświadczenie w leczeniu implantoprotetycznym. Z tego szkolenia w stomatologii zaawansowanej, skorzystają także dentyści spotykający się w pracy z problemami pacjentów implantologicznych i periodontologicznych oraz ewentualnymi powikłaniami (np. Periimplantitis) lub wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.

Dwudniowe warsztaty rozpoczynają się od omówienia warunków, klasyfikacji kostnej, oczekiwań estetycznych pacjenta oraz standardów obowiązujących w komunikacji z pacjentem wraz z dokumentacją fotograficzną konkretnego przypadku.

Kolejnym punktem szkolenia jest  augmentacja tkanek twardych i składające się na nią metoda „socket preservation”, technika „bone shield” czy technika rozszczepienia wyrostka. Profesor Wainwright wprowadzi uczestników również w świat tkanek miękkich wokół implantów i augmentację tkanek miękkich, omawiając m. in. technikę uniesienia brodawki, technikę „roll-flap” (inaczej płata uszypułowanego), przeszczepy tkanki łącznej vs. ksenografty, technikę „VIPCT flap”, technika Pallaciego, technikę tunelowa oraz pokrywane recesji.

Przećwiczenie wszystkich omawianych procedur na preparatach zwierzęcych i modelach fantomowych powoli na jeszcze lepsze przełożenie teorii na praktykę. Dzięki temu zaawansowanemu szkoleniu z peridontologii każdy jego uczestnik będzie doskonale przygotowany w przyszłości, do radzenia sobie z chorobami przyzębia u swoich pacjentów. Najnowsze metody augmentacji tkanek miękkich, bogate doświadczenie światowej sławy klinicysty, którym dzieli się podczas szkolenia to gwarancja dla lekarzy biorących udział w szkoleniu, że ich  pacjenci z chorobami przyzębia, którzy jeszcze do niedawna mogli pomarzyć tylko o posiadaniu implantów, będą cieszyć się pięknym uśmiechem korzystając z ich usług. Stąd udział w tego typu szkoleniu dla dentystów to inwestycja, która latami będzie procentowała.

You might also like